31.10.2023. Nastavnik/nastavnica Talijanskog jezika

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Talijanskog jezika – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, 3,8 sata rada tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Talijanskog jezika.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21).

 

10.11.2023.

Pismeno testiranje kandidata održati će se u petak, 17. studenog 2023. godine., s početkom u 10:00 sati.

Usmeno testiranje će se održati 20. studenog 2023. godine u 12:00 sati.

Kandidatima sa potpunom  i urednom prijavom biti će poslan e-mail sa pozivom na testiranje sa šiframa pod kojima će se kandidati testirati.

 

04.12.2023. Ishod natječajnog postupka

Na natječaju za radno mjesto nastavnika/nastavnice Talijanskog jezika u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša, koji je objavljen 31. listopada 2023. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na sjednici 28. studenog 2023., potvrdio odabir kandidatkinje s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova, Magdalene Glavić, profesorice talijanskog jezika i književnosti i diplomirane arheologinje.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata i obavijest o ishodu natječaja.

Comments are closed.