14.10.2019. Natječaj za Stručnog suradnika psihologa – pripravnika

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika

putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

 

  1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG– 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika psihologa

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje je:

  1. Opći dio:
  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

2. Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015, 3/2017),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10),
  • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15),
  • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 88/2003).

28. 10. 2019.

Pozivaju se kandidati natječaja da pristupe pismenom i usmenom testiranju koje će se održati u ponedjeljak 4. listopada 2019. s početkom u 8:00 sati u uredu ravnateljice.

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na natječaju za popunu radnog mjesta stručnog suradnika pripravnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”  u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku, koji je objavljen 14. listopada 2019. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, odabrana je kandidatkinja :  Katarina Bartolec, mag. psych. iz Zagreba.

Comments are closed.