Natječaj za davanje u korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

Na temelju  članka 56. Statuta Gimnazije Antuna Gustava Matoša (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2197/01-380/1-6-19-10 o 2. srpnja 2019.), članka 7. Odluke o korištenju školskih sportskih dvorana te ostalih prostora i opreme školskih ustanova kojih je osnivač Krapinsko-zagorska županija (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/23., KLASA: 602-06/23-01/11, URBROJ: 2140-02-23-1 od 13. veljače 2023.), Školski odbor Gimnazije  na  49. sjednici održanoj dana 20. veljače 2024., jednoglasno donosi

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja

za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

  1. Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok, na adresi prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok.
  2. Temeljem članka 9 st. 1. Odluke o korištenju školskih sportskih dvorana te ostalih prostora i opreme školskih ustanova kojih je osnivač Krapinsko-zagorska županija (KLASA: 602-06/23-01/11, URBROJ: 2140-02-23-1 od 13. veljače 2023., Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/23.), ova Odluka će biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Gimnazije.

Predsjednica Školskog odbora:

Maja Novački, prof.

Tekst natječaja može se naći na ovom linku

EU oznaka kvalitete

Tijekom školske godine 2022./2023. učenici Gimnazije Antuna Gustava Matoša sudjelovali su na dva međunarodna projekta “Miracle of nature” i “Natural is good , chemical is bad”. Ovi projekti prepoznati su i od središnje europske organizacije CSO te su ocijenjeni i europskom oznakom kvalitete. Kriteriji za dobivanje ove oznake uključuju nekoliko kategorija, a to su: pedagoška inovativnost, uključenost u kurikulum, suradnju među partnerskim školama i upotrebu tehnologije. Ova oznaka rezultat je kreativnog rada iz STEM područja pošto su projekti uključivali i eksperimentalan rad iz biologije i kemije. Mentorice na projektu bile su Ana Culej profesorica biologije i Irena Futivić profesorica biologije i kemije.

Obavijest o predstavljanju ponuda pristiglih na Javni poziv 4/23

Temeljem članka 14. st. 7. toč. 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 4. prosinca 2023. u 14:00 sati,  odlučeno je da sve pristigle ponude zadovoljavaju tražene uvjete navedene u Javnom pozivu br. 4/23., te da se sve agencije navedene u zapisniku pozivaju na roditeljski sastanak koji će se održati 6. prosinca 2023. godine u 17:00 sati u prostorijama Gimnazije.

Zapisnik sastanka Povjerenstva za otvaranje ponuda na Javni poziv 4/23
 

Dan sveučilišta na ulicama škole!

U petak 1. prosinca Gimnazija je ugostila predstavnike visokoškolskih ustanova. Maturantice i maturanti kao i  ostali učenici škole na štandovima su mogli  vidjeti i osjetiti  gdje i kako u bliskoj budućnosti mogu graditi svoj profesionalni identitet. 

Iako ne sva, pokrivena su mnoga područja, polja i grane znanosti. 

Hvala fakultetima Sveučilišta u Zagrebu: Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Fakultetu prometnih znanosti, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Filozofskom fakultetu, Geotehničkom fakultetu, Katoličko bogoslovnom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. 

Hvala Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Sveučilištu Sjever, Sveučilištu u Puli, Veleučilištu Aspira, Visokom učilištu Algebra. Hvala  – Rochester Institute of Technology

Hvala i bivšim učenicama i učenicama,  sada predstavnicima visokoškolskih ustanova.

 

Obavijest o poništenju Javnog poziva 3/23

Temeljem članka 14. st. 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 16. studenog 2023. u 14:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, donesena je Odluka o poništavanju Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Nicu (broj 3/23).

Odluka o poništenju Javnog poziva 3/23