Rezultati državne mature u šk. god. 2015./2016.

Generacija maturantica i maturanata koja je upravo otišla iz Gimnazije ljestvicu postignuća  je svojim zalaganjem, gimnazijskim uspjehom kao  i rezultatima na Državnoj maturi ponovno podigla na jednu visoku razinu. Istaknuli bismo učenicu koja je ostvarila drugi rezultat generacije iz hrvatskog jezika i šesti rezultat generacije iz logike.

U tablici su navedeni samo učenici koji su suglasni sa javnom objavom svojih rezultata državne mature, a sa odličnim i vrlo dobrim uspjehom.

Rezultati državne mature

Rezultati upisa na studij

Sumarni rezultati ispita za školu

Bookmark the permalink.

Odgovori