Obavijest za maturante

Obavještavamo maturante da prigovor na rezultate državne mature mogu podnijeti u pisanom obliku Školskom ispitnom povjerenstvu 27.6. i 28.6. (ponedjeljak i utorak) od 11:00 do 13:00 sati.

Bookmark the permalink.

Odgovori