Obilježavanje Dana hrvatskoga jezika

Učeničkim nastupima i interaktivnim predavanjem nastavnica u srijedu 13. ožujka obilježili smo Dane hrvatskoga jezika.
Profesorica Dinka Tomašković-Presečki podsjetila nas je na važne datume i događaje unutar Mjeseca hrvatskoga jezika (21. veljače – Dan materinskoga jezika, 22. veljače – Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, 17. ožujka 1967. – objavljena Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika) te potaknula na oblikovanje vlastitog jezičnog portreta. Profesorica Sandra Babnik Lončar navela je nekoliko engleskih izraza kojima se u današnje vrijeme često koristimo i upozorila na važnost razvijanja hrvatskog nazivlja. Također, objasnila je na koji način Matica hrvatska oduvijek brine o samosvojnosti hrvatskog jezika te istaknula važnost Zakona o jeziku.
Nakon prvog dijela predavanja uživali smo u izvedbi učenika 1. b razreda Jurja Galoića (Khevenhiller, M. Krleža: Balade Petrice Kerempuha), a Lea Šobak, učenica 4. a razreda, pripremila je recitaciju Himne slobodi čime nas je podsjetila na značajnost Gundulićevih stihova (Dubravka).  Na samom kraju programa sve nas je oduševio izvrstan monolog Marka Petrača, učenika 4. j razreda (E. Louis: Preobrazba: metoda), a nastavnice su potom pozvale zainteresirane učenike da zaigraju nagradnu igru. Zadatak je bio poslovice napisane glagoljicom zapisati latiničnim slovima. Pobjedniku će se sutra dodijeliti nagrada iznenađenja (kriteriji: brzina i točnost).

 

Po njemu (jeziku) si sve što jesi.

(…) Bez njega si bez imena

Bez djedova, bez unuka…

 1. Preradović, Rodu o jeziku

Županijsko natjecanje iz Biologije

U četvrtak, 29. veljače 2024. Gimnazija Antuna Gustava Matoša bila je domaćin županijskog natjecanja iz Biologije učenika srednjih škola Krapinsko-zagorske županije.

Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 24 učenika iz 5 srednjih škola – Srednje škole Krapina, Srednje škole Zlatar , Srednje škole Pregrada, Srednja škole Oroslavje i  Gimnazije AGM Zabok.

Učenici su se natjecali u 4 kategorije i to 1. razred – 7 učenika, 2. razred – 5 učenika, 3. razred – 5 učenika i 4. razred – 7 učenika.

Najbolji uspjeh po razredima/kategorijama ostvarili su učenice/i:

 prvi razred

1. mjesto – Luka Pugar , GIM A.G.M., mentor Ana Culej
2. mjesto – Ema Mihovilić, SŠ Pregrada, mentor Neala Čuljat -Tomašić
3. mjesto – Ema Mraz , GIM A.G.M., mentor Ana Culej
3. mjesto – Juraj Galoić, GIM A.G.M., mentor Ana Culej

drugi razred

 1. mjesto -Ivana Županić, GIM A.G.M., mentor Ana Culej
 2. mjesto-Grgur Krznar, GIM A.G.M., mentor Ana Culej
 3. mjesto-Jurja Meglić, GIM A.G.M., mentor Ana Culej

treći razred

 1. mjesto – Otto Brezak, GIM A.G.M., mentor Irena Futivić
 2. mjesto – Ela Rumiha, GIM A.G.M., mentor Irena Futivić
 3. mjesto – Jakov Bos, SŠ Oroslavje, mentor Gabriela Lihtar

četvrti razred

 1. mjesto – Emil Juriša, SŠ Pregrada, mentor Neala Čuljat Tomašić
 2. mjesto – Gabrijel Kučko, GIM A.G.M., mentor Ana Culej
 3. mjesto – Ivana Žukina, GIM A.G.M., mentor Ana Culej

Ljestvica poretka učenika na županijskoj razini Natjecanja u pojedinoj kategoriji privremena je sve do objave rezultata/obrazloženja Državnog povjerenstva te dok ih Županijska povjerenstva prema potrebi ne korigiraju.

Čestitke svim učenicima te njihovim mentorima!

Natječaj za davanje u korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

Na temelju  članka 56. Statuta Gimnazije Antuna Gustava Matoša (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2197/01-380/1-6-19-10 o 2. srpnja 2019.), članka 7. Odluke o korištenju školskih sportskih dvorana te ostalih prostora i opreme školskih ustanova kojih je osnivač Krapinsko-zagorska županija (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/23., KLASA: 602-06/23-01/11, URBROJ: 2140-02-23-1 od 13. veljače 2023.), Školski odbor Gimnazije  na  49. sjednici održanoj dana 20. veljače 2024., jednoglasno donosi

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja

za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok, na adresi prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok.
 2. Temeljem članka 9 st. 1. Odluke o korištenju školskih sportskih dvorana te ostalih prostora i opreme školskih ustanova kojih je osnivač Krapinsko-zagorska županija (KLASA: 602-06/23-01/11, URBROJ: 2140-02-23-1 od 13. veljače 2023., Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/23.), ova Odluka će biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Gimnazije.

Predsjednica Školskog odbora:

Maja Novački, prof.

Tekst natječaja može se naći na ovom linku

 

15. ožujka 2024. – Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

Poništava se Javni natječaj za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša objavljen 21. veljače 2024. godine na internetskim stranicama Gimnazije Antuna Gustava Matoša.

Odluka o poništenju javnog natječaja nalazi se na linku.

EU oznaka kvalitete

Tijekom školske godine 2022./2023. učenici Gimnazije Antuna Gustava Matoša sudjelovali su na dva međunarodna projekta “Miracle of nature” i “Natural is good , chemical is bad”. Ovi projekti prepoznati su i od središnje europske organizacije CSO te su ocijenjeni i europskom oznakom kvalitete. Kriteriji za dobivanje ove oznake uključuju nekoliko kategorija, a to su: pedagoška inovativnost, uključenost u kurikulum, suradnju među partnerskim školama i upotrebu tehnologije. Ova oznaka rezultat je kreativnog rada iz STEM područja pošto su projekti uključivali i eksperimentalan rad iz biologije i kemije. Mentorice na projektu bile su Ana Culej profesorica biologije i Irena Futivić profesorica biologije i kemije.

Obavijest o predstavljanju ponuda pristiglih na Javni poziv 4/23

Temeljem članka 14. st. 7. toč. 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 4. prosinca 2023. u 14:00 sati,  odlučeno je da sve pristigle ponude zadovoljavaju tražene uvjete navedene u Javnom pozivu br. 4/23., te da se sve agencije navedene u zapisniku pozivaju na roditeljski sastanak koji će se održati 6. prosinca 2023. godine u 17:00 sati u prostorijama Gimnazije.

Zapisnik sastanka Povjerenstva za otvaranje ponuda na Javni poziv 4/23