Obavijest za maturante za državnu maturu

Obavještavamo učenike da se prilikom izlaska na ispite državne mature drže sljedećih naputaka:

  1. Prije svakog ispita obavezan je dolazak u školu 45 minuta ranije. (Ne kasniti!)
  2. Prije ulaza u školu potrebno je čekati prozivanje dežurnog nastavnika za ulazak u zgradu. Potrebno je održavati preporučenu fizičku distancu.
  3. Prilikom ulaska i izlaska iz škole obavezna je dezinfekcija ruku.
  4. Po ulazu u školu nije dozvoljeno zadržavanje u hodnicima već je obavezan odlazak pred ispitnu prostoriju.
  5. Učenici s kroničnim bolestima obavezni su doći u školu s maskom.
  6. Za dolazak na svaki ispit sa sobom treba ponijeti dokument sa slikom i isključivo kemijsku olovku.
  7. Prilikom ulaska u školu neće biti potrebno dostavljati Izjave iz ranijih uputa.
  8. Raspored sjedenja po prostorijama bit će objavljen 60 minuta prije ispita na ulazu u školu.
Bookmark the permalink.

Odgovori