Objavljeni konačni rezultati prvoga (ljetnoga) roka državne mature 2022./2023.

Objavljeni su konačni rezultati prvoga (ljetnoga) roka državne mature za ovu školsku godinu. 98 naših maturanata izašlo je na prvi rok i svi su položili državnu maturu! Bravo i čestitke svima! U usporedbi s prethodnom godinom, rezultati su vrlo slični, a prosječni centil je i bolji, što možete vidjeti u tablici ispod.

  Državna matura 2022./2023. Prethodna godina
Prosječna ocjena iz svih predmeta 3,61 3,69
Prosječni centil iz svih predmeta 70,96 69,44
Prosječna ocjena iz obaveznih predmeta 3,81 3,92
Prosječni centil iz obaveznih predmeta 71,72 70,94

 

Centil 70,96 govori da su rezultati naših učenika bolji od 70,96% učenika u Republici Hrvatskoj, odnosno da su među 29,04% najboljih. 53 učenika je barem jedan obavezni predmet položilo ocjenom odličan, a čak troje učenika ostvarilo je na po dva obavezna predmeta centil viši ili jednak 99, dok je još troje učenika to ostvarilo na po jednome obaveznom predmetu.

 

Najuspješniji učenici

S ponosom ističemo naše najuspješnije učenike na ovogodišnjoj državnoj maturi. Filip Pondeljak je na ispitu iz Biologije ostvario 96,25% bodova, što ga svrstava među 0,07% najboljih u Hrvatskoj (centil 99,93) te je četvrti u generaciji. Na ispitu iz Kemije ostvario je 95,71% bodova s centilom 98,38, a na ispitu iz Matematike na višoj razini 93,33% bodova s centilom 98,30. Dina Janđel je na ispitu iz Hrvatskoga jezika ostvarila 93,64% bodova, što je u 0,27% najboljih rezultata u Hrvatskoj (centil 99,73), a na ispitu iz Matematike na višoj razini ostvarila je 96,67% bodova s centilom 99,56. Ujedno je sva četiri predmeta koja je polagala položila ocjenom odličan (Matematika A, Hrvatski jezik, Engleski jezik A i Fizika). Rafael Lovrenčić 94,55% bodova i centil 99,85 ostvario je na ispitu iz Hrvatskoga jezika, a 95,67% bodova i centil 98,27 na ispitu iz Engleskoga jezika na višoj razini. Marko Majstorović bio je izvrstan na ispitu iz Matematike na višoj razini s ostvarenih 96,67% bodova i centilom 99,56. Ispit iz Fizike položio je s 86,67% bodova i centilom 98,19. Kristina Čajko na ispitu iz Matematike niže razine ostvarila je 92,5% bodova i centil 99,87, a na ispitu iz Hrvatskoga jezika ostvarila je 93,64% bodova i centil 99,73. Larisa Kačavenda na ispitu iz Engleskoga jezika više razine ostvarila je 99,17% bodova i centil 99,96, što je deveti rezultat u generaciji. Lada Hamer je na ispitu iz Matematike niže razine ostvarila 87,5% bodova i centil 99,54, a na ispitu iz Hrvatskoga jezika 91,82% bodova i centil 99,28. Emanuel Rod na ispitu iz Informatike ostvario je 96% bodova i centil 99,29. Vrijedi još istaknuti i Izabelu Herceg koja je ostvarila peti rezultat u generaciji na ispitu iz Geografije s 84% bodova i centilom 98,67 te Tommasa Stefanija koji je ostvario treći rezultat u generaciji na ispitu iz Talijanskog jezika na višoj razini s 99,05% bodova i centilom 98,37.

 

Upisi na studije

Kao i svake godine, naši učenici će u većini upisati svoje prve izbore studija, prema trenutnoj situaciji njih čak 75, što je više od 3/4 njihovog ukupnog broja. Već tradicionalno, u ukupnoj strukturi sveučilišta i veleučilišta, daleko najviše učenika upisuje neki od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, trenutno njih 67, ali ti brojevi još uvijek nisu konačni jer se odabiri studija zaključavaju nešto kasnije nakon objave konačnih rezultata. Trenutnu strukturu upisa prema nositeljima studija možete vidjeti u tablici ispod.

 

 

Nositelj Broj upisanih
Sveučilište u Zagrebu 67
Sveučilište u Rijeci 8
Tehničko veleučilište u Zagrebu 6
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 3
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 2
Sveučilište Sjever 2
Sveučilište u Splitu 2
RIT Croatia 1
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina 1
Visoka policijska škola 1
Visoko učilište Algebra 1

 

Strukturu upisa prema izvođaču možete vidjeti u tablici ispod.

Izvođač Broj upisanih
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 10
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 9
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 8
Tehničko veleučilište u Zagrebu 6
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 5
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 5
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 4
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 3
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 3
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu 2
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Sveučilište Sjever 2
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 2
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 1
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 1
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 1
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli 1
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Filozofski fakultet u Puli 1
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1
Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku 1
Medicinski fakultet Osijek i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku 1
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 1
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku 1
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
RIT Croatia 1
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti 1
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina 1
Visoka policijska škola 1
Visoko učilište Algebra 1
Zagrebačka škola ekonomije i managementa 1

 

Svim našim maturantima, a budućim studentima želimo uspješno studiranje!

Objavljeni konačni rezultati državne mature 2021./2022.

Objavljeni su konačni rezultati ljetnoga roka državne mature za ovu školsku godinu. Od 90 naših maturanata, svi su izašli na ljetni rok i položili državnu maturu! Bravo i čestitke svima! Opet smo nadmašili sami sebe te su i ovogodišnji rezultati bolji od prošlogodišnjih, što možete vidjeti u tablici ispod.

  Državna matura 2021./2022. Prethodna godina
Prosječna ocjena iz svih predmeta 3,69 3,49
Prosječni centil iz svih predmeta 69,44 68,32
Prosječna ocjena iz obveznih predmeta 3,92 3,77
Prosječni centil iz obveznih predmeta 70,94 69,38

Centil iznad 50 govori da su rezultati naših učenika iznad prosjeka Republike Hrvatske. 48 učenika je barem jedan obvezni predmet položilo ocjenom odličan, a čak 10 učenika ostvarilo je na obveznom predmetu centil viši ili jednak 99.

 

Najuspješniji učenici

Najuspješnija maturantica naše škole na državnoj maturi u ovoj godini je Anamarija Kic koja je s postotkom riješenosti i centilom 100 najbolja u Hrvatskoj iz Matematike na višoj razini, a s centilom 99,03 iz Fizike postoji i nada za osvajanje nagrade Soljačić u iznosu od 5.000 dolara. Sve predmete položila je ocjenom odličan, a i centil iz Hrvatskoga jezika joj je viši od 98. Svakako treba istaknuti i Tenu Balen koja je ispit iz Engleskoga jezika na višoj razini riješila najbolje u Hrvatskoj (centil 100), sa 100-postotnom točnošću. Ispit iz Hrvatskoga jezika na višoj razini najbolje u Hrvatskoj (centil 100) riješila je Lea Mraz, a ispit iz Engleskoga jezika na nižoj razini najbolje u Hrvatskoj (centil 100), sa 100-postotnom točnošću, riješio je Sandro Petrović. Centile više ili jednake 99 na obveznim predmetima ostvarili su još i Dino Čehulić (Hrvatski jezik B, također sve ispite položio ocjenom odličan), Magdalena Čehulić (Matematika B), Petra Horvatek (Hrvatski jezik A), Laura Kralj (Matematika B), Klara Mihovilić (Engleski jezik A) i Mihaela Papišta (Engleski jezik A). Osim njih, sve pohvale zaslužuju Leonarda Ban i Karlo Mezdić koji su sve ispite položili ocjenom odličan.

 

Upisi na studije

Upisi na studije će i ove godine za naše učenike biti izuzetno uspješni. Prema trenutnoj situaciji čak 69 učenika upisuje svoj prvi izbor studija. U ukupnoj strukturi sveučilišta i veleučilišta, daleko najviše učenika upisuje neki od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, njih 63. Strukturu upisa prema nositeljima studija možete vidjeti u tablici ispod.

Nositelj Broj upisanih
Sveučilište u Zagrebu 63
Sveučilište u Rijeci 10
Tehničko veleučilište u Zagrebu 6
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu 3
Visoko učilište Algebra 2
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu 1
Sveučilište Sjever 1
Sveučilište u Splitu 1

 

Strukturu upisa prema izvođaču možete vidjeti u tablici ispod.

Izvođač Broj upisanih
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 11
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 8
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 8
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 6
Tehničko veleučilište u Zagrebu 6
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 6
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 5
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 3
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 3
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu 3
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2
Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci 2
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2
Visoko učilište Algebra 2
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 1
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1
Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci 1
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu 1
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 1
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Sveučilište Sjever 1
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 1
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1

 

Svim našim maturantima, a budućim studentima želimo uspješno studiranje!

Jelena Daković dobitnica nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja

Imamo i dodatak odličnim rezultatima naših učenika na ovogodišnjoj državnoj maturi!

Naša učenica Jelena Daković dobitnica je novčane nagrade i priznanja Ministarstva znanosti i obrazovanja koja se dodjeljuju učenicima s najboljim rezultatima na državnoj maturi! Jelena je to zaslužila zbog toga jer je svih 5 predmeta koje je polagala položila ocjenom odličan, a najniži centil joj je 96,372, dok je na čak 3 predmeta ostvarila centil iznad 99 i time se na svakom od njih svrstala među najbolje u generaciji. Svečanost dodjele zbog epidemioloških se razloga održava putem Zoom aplikacije danas u 11 sati.

Čestitamo!

Objavljeni konačni rezultati državne mature 2020./2021.

Danas su objavljeni konačni rezultati ljetnoga roka državne mature za ovu školsku godinu. I ove godine naši su učenici ostvarili odlične rezultate, ukupno i bolje nego prethodne godine. Od 94 maturanta koji su polagali ispite u ljetnome roku, svi su položili državnu maturu! Bravo i čestitke svima! Prosječna ocjena svih učenika škole, iz svih predmeta, je 3,49 (prethodne godine bila je 3,23), a prosječni centil 68,32 (prethodne godine bio je 63,35). Prosječna ocjena iz obveznih predmeta je 3,77 (prethodne godine 3,58), a prosječni centil 69,38 (prethodne godine 65,60). Centil iznad 50 govori da su rezultati naših učenika iznad prosjeka Republike Hrvatske. 42 učenika je barem jedan obvezni predmet položilo ocjenom odličan, a čak 10 učenika ostvarilo je barem na jednom obveznom predmetu prosječni centil viši ili jednak 99, od čega je 4 učenika takav centil ostvarilo na dva obvezna predmeta; Jelena Daković na Hrvatskom jeziku više razine i Engleskom jeziku više razine, Lucija Mučnjak na Engleskom jeziku više razine i Hrvatskom jeziku više razine, Maja Reljić na Hrvatskom jeziku više razine i Matematici niže razine te Lucija Seljan na Hrvatskom jeziku više razine i Matematici niže razine. Posebno izdvajamo i Valentinu Ivanić koja je na Engleskom jeziku niže razine ostvarila maksimalan broj bodova i tako ostvarila najbolji rezultat u generaciji.

Što se upisa na studije tiče, prema trenutnoj situaciji čak 65 učenika upisalo je svoj prvi izbor studija. U ukupnoj strukturi sveučilišta i veleučilišta, daleko najviše učenika upisalo je neki od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, njih 76. Najviše učenika, njih 11, upisalo je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 9 učenika upisalo je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 8 učenika Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7 učenika Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 6 učenika Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i 5 učenika Sveučilište Sjever. Po 4 učenika upisala su Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Po 3 učenika upisalo je Tehničko veleučilište u Zagrebu i Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Po 2 učenika upisalo je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Po 1 učenik upisao je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Svim budućim studentima želimo uspješno studiranje!

STEM revolucija u Gimnaziji AGM Zabok

Ovog tjedna STEM revolucija započela je i u našoj Gimnaziji! Naime, u školu nam je stiglo 20 BBC micro:bitova koje smo, uz mnoge druge škole u Hrvatskoj, primili u posljednjem ciklusu donacija u sklopu projekta Croatian Makers udruge IRIM (Institut za Razvoj i Inovativnost Mladih). Misija projekta je unaprijediti znanja i vještine učenika u Republici Hrvatskoj u STEM području. Više o projektu možete pronaći ovdje.

BBC micro:bit je malo računalo s iznimnim edukacijskim potencijalom koje su razvili BBC, Microsoft i drugi partneri. Može se koristiti u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima. Ono što će biti zanimljivo učenicima naše Gimnazije je da čini programiranje (još) zabavnijim jer se vrlo brzo vide fizički rezultati napisanog programa. Odlikuje ga vrlo jednostavan i pristupačan način korištenja, mogućnost bežičnog spajanja te velik broj senzora. Više o micro:bitu možete pronaći ovdje.

Za sada, jedan od 20 AGM micro:bitova vas pozdravlja.