Objavljeni konačni rezultati prvoga (ljetnoga) roka državne mature 2022./2023.

Objavljeni su konačni rezultati prvoga (ljetnoga) roka državne mature za ovu školsku godinu. 98 naših maturanata izašlo je na prvi rok i svi su položili državnu maturu! Bravo i čestitke svima! U usporedbi s prethodnom godinom, rezultati su vrlo slični, a prosječni centil je i bolji, što možete vidjeti u tablici ispod.

  Državna matura 2022./2023. Prethodna godina
Prosječna ocjena iz svih predmeta 3,61 3,69
Prosječni centil iz svih predmeta 70,96 69,44
Prosječna ocjena iz obaveznih predmeta 3,81 3,92
Prosječni centil iz obaveznih predmeta 71,72 70,94

 

Centil 70,96 govori da su rezultati naših učenika bolji od 70,96% učenika u Republici Hrvatskoj, odnosno da su među 29,04% najboljih. 53 učenika je barem jedan obavezni predmet položilo ocjenom odličan, a čak troje učenika ostvarilo je na po dva obavezna predmeta centil viši ili jednak 99, dok je još troje učenika to ostvarilo na po jednome obaveznom predmetu.

 

Najuspješniji učenici

S ponosom ističemo naše najuspješnije učenike na ovogodišnjoj državnoj maturi. Filip Pondeljak je na ispitu iz Biologije ostvario 96,25% bodova, što ga svrstava među 0,07% najboljih u Hrvatskoj (centil 99,93) te je četvrti u generaciji. Na ispitu iz Kemije ostvario je 95,71% bodova s centilom 98,38, a na ispitu iz Matematike na višoj razini 93,33% bodova s centilom 98,30. Dina Janđel je na ispitu iz Hrvatskoga jezika ostvarila 93,64% bodova, što je u 0,27% najboljih rezultata u Hrvatskoj (centil 99,73), a na ispitu iz Matematike na višoj razini ostvarila je 96,67% bodova s centilom 99,56. Ujedno je sva četiri predmeta koja je polagala položila ocjenom odličan (Matematika A, Hrvatski jezik, Engleski jezik A i Fizika). Rafael Lovrenčić 94,55% bodova i centil 99,85 ostvario je na ispitu iz Hrvatskoga jezika, a 95,67% bodova i centil 98,27 na ispitu iz Engleskoga jezika na višoj razini. Marko Majstorović bio je izvrstan na ispitu iz Matematike na višoj razini s ostvarenih 96,67% bodova i centilom 99,56. Ispit iz Fizike položio je s 86,67% bodova i centilom 98,19. Kristina Čajko na ispitu iz Matematike niže razine ostvarila je 92,5% bodova i centil 99,87, a na ispitu iz Hrvatskoga jezika ostvarila je 93,64% bodova i centil 99,73. Larisa Kačavenda na ispitu iz Engleskoga jezika više razine ostvarila je 99,17% bodova i centil 99,96, što je deveti rezultat u generaciji. Lada Hamer je na ispitu iz Matematike niže razine ostvarila 87,5% bodova i centil 99,54, a na ispitu iz Hrvatskoga jezika 91,82% bodova i centil 99,28. Emanuel Rod na ispitu iz Informatike ostvario je 96% bodova i centil 99,29. Vrijedi još istaknuti i Izabelu Herceg koja je ostvarila peti rezultat u generaciji na ispitu iz Geografije s 84% bodova i centilom 98,67 te Tommasa Stefanija koji je ostvario treći rezultat u generaciji na ispitu iz Talijanskog jezika na višoj razini s 99,05% bodova i centilom 98,37.

 

Upisi na studije

Kao i svake godine, naši učenici će u većini upisati svoje prve izbore studija, prema trenutnoj situaciji njih čak 75, što je više od 3/4 njihovog ukupnog broja. Već tradicionalno, u ukupnoj strukturi sveučilišta i veleučilišta, daleko najviše učenika upisuje neki od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, trenutno njih 67, ali ti brojevi još uvijek nisu konačni jer se odabiri studija zaključavaju nešto kasnije nakon objave konačnih rezultata. Trenutnu strukturu upisa prema nositeljima studija možete vidjeti u tablici ispod.

 

 

Nositelj Broj upisanih
Sveučilište u Zagrebu 67
Sveučilište u Rijeci 8
Tehničko veleučilište u Zagrebu 6
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 3
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 2
Sveučilište Sjever 2
Sveučilište u Splitu 2
RIT Croatia 1
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina 1
Visoka policijska škola 1
Visoko učilište Algebra 1

 

Strukturu upisa prema izvođaču možete vidjeti u tablici ispod.

Izvođač Broj upisanih
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 10
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 9
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 8
Tehničko veleučilište u Zagrebu 6
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 5
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 5
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 4
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 3
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 3
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu 2
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Sveučilište Sjever 2
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 2
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 1
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 1
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 1
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli 1
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Filozofski fakultet u Puli 1
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1
Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku 1
Medicinski fakultet Osijek i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku 1
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 1
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku 1
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
RIT Croatia 1
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti 1
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina 1
Visoka policijska škola 1
Visoko učilište Algebra 1
Zagrebačka škola ekonomije i managementa 1

 

Svim našim maturantima, a budućim studentima želimo uspješno studiranje!

Bookmark the permalink.

Odgovori