Objavljeni konačni rezultati državne mature 2021./2022.

Objavljeni su konačni rezultati ljetnoga roka državne mature za ovu školsku godinu. Od 90 naših maturanata, svi su izašli na ljetni rok i položili državnu maturu! Bravo i čestitke svima! Opet smo nadmašili sami sebe te su i ovogodišnji rezultati bolji od prošlogodišnjih, što možete vidjeti u tablici ispod.

  Državna matura 2021./2022. Prethodna godina
Prosječna ocjena iz svih predmeta 3,69 3,49
Prosječni centil iz svih predmeta 69,44 68,32
Prosječna ocjena iz obveznih predmeta 3,92 3,77
Prosječni centil iz obveznih predmeta 70,94 69,38

Centil iznad 50 govori da su rezultati naših učenika iznad prosjeka Republike Hrvatske. 48 učenika je barem jedan obvezni predmet položilo ocjenom odličan, a čak 10 učenika ostvarilo je na obveznom predmetu centil viši ili jednak 99.

 

Najuspješniji učenici

Najuspješnija maturantica naše škole na državnoj maturi u ovoj godini je Anamarija Kic koja je s postotkom riješenosti i centilom 100 najbolja u Hrvatskoj iz Matematike na višoj razini, a s centilom 99,03 iz Fizike postoji i nada za osvajanje nagrade Soljačić u iznosu od 5.000 dolara. Sve predmete položila je ocjenom odličan, a i centil iz Hrvatskoga jezika joj je viši od 98. Svakako treba istaknuti i Tenu Balen koja je ispit iz Engleskoga jezika na višoj razini riješila najbolje u Hrvatskoj (centil 100), sa 100-postotnom točnošću. Ispit iz Hrvatskoga jezika na višoj razini najbolje u Hrvatskoj (centil 100) riješila je Lea Mraz, a ispit iz Engleskoga jezika na nižoj razini najbolje u Hrvatskoj (centil 100), sa 100-postotnom točnošću, riješio je Sandro Petrović. Centile više ili jednake 99 na obveznim predmetima ostvarili su još i Dino Čehulić (Hrvatski jezik B, također sve ispite položio ocjenom odličan), Magdalena Čehulić (Matematika B), Petra Horvatek (Hrvatski jezik A), Laura Kralj (Matematika B), Klara Mihovilić (Engleski jezik A) i Mihaela Papišta (Engleski jezik A). Osim njih, sve pohvale zaslužuju Leonarda Ban i Karlo Mezdić koji su sve ispite položili ocjenom odličan.

 

Upisi na studije

Upisi na studije će i ove godine za naše učenike biti izuzetno uspješni. Prema trenutnoj situaciji čak 69 učenika upisuje svoj prvi izbor studija. U ukupnoj strukturi sveučilišta i veleučilišta, daleko najviše učenika upisuje neki od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, njih 63. Strukturu upisa prema nositeljima studija možete vidjeti u tablici ispod.

Nositelj Broj upisanih
Sveučilište u Zagrebu 63
Sveučilište u Rijeci 10
Tehničko veleučilište u Zagrebu 6
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu 3
Visoko učilište Algebra 2
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu 1
Sveučilište Sjever 1
Sveučilište u Splitu 1

 

Strukturu upisa prema izvođaču možete vidjeti u tablici ispod.

Izvođač Broj upisanih
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 11
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 8
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 8
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 6
Tehničko veleučilište u Zagrebu 6
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 6
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 5
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 3
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 3
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu 3
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2
Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci 2
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2
Visoko učilište Algebra 2
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 1
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1
Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci 1
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu 1
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 1
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1
Sveučilište Sjever 1
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 1
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1

 

Svim našim maturantima, a budućim studentima želimo uspješno studiranje!

Bookmark the permalink.

Odgovori