Državna Smotra projekata iz Građanskog odgoja i obrazovanja

Učenice Laura Ulama, Maja Šturlan, Katarina Mohač i Barbara Vukić vrlo uspješno predstavile su projekt “Moje je pravo da jedem zdravo” na državnoj Smotri projekata iz Građanskog odgoja i obrazovanja. U izradi projekta sudjelovali su učenici trećih razreda koji pohađaju izborni predmet Odgoj za ljudska prava, a njihova je mentorica bila profesorica Katarina Halambek Švec.

Čestitke učenicama na uloženom trudu i izvrsnom predstavljanju!

Raspisivanje redovitih izbora za radničko vijeće

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
PRILAZ JANKA TOMIĆA 2
Zabok, 17. svibnja 2017.

 
Temeljem članka 137. Zakona o radu i članka 3. Pravilnika o provođenju zbora za Radničko vijeće donosim

ODLUKU O RASPISIVANJU REDOVITIH IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE

I. Raspisuju se redoviti izbori za Radničko vijeće.

II. Svaki sindikat i svaka skupina od najmanje 10% radnika koja namjerava podnijeti listu kandidata za člana Radničkog vijeća dužna je u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja ove odluke, odrediti svog predstavnika i zamjenika u izbornom odboru te pisanu obavijest o tome dostaviti Radničkom vijeću ( Višnji Gorički – Lovrenčić, prof.).

III. Član izbornog odbora i njegov zamjenik neće moći biti kandidati za člana Radničkog vijeća i za njegovog zamjenika.

IV. Odluku o provođenju izbora za Radničko vijeće donosi izborni odbor u roku od pet radnih dana od dana dostave odluke o imenovanju predsjedniku i članovima tog odbora i njihovim zamjenicima.

Ova je odluka dana 17. svibnja 2017. objavljena na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavljena sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.