Projekt biosigurnost i biozaštita – Strip kao inspiracija

Učenici 2. i 3. razreda Gimnazije A. Matoša Zabok koji sudjeluju u projektu Biosigurnost i biozaštita imali su zadatak da u programu za izradu stripa prikažu načine prijenosa korona virusa. Dobili su i preporuku da strip bude kreativan, humorističan, razumljiv i prilagođen uzrastu.
Pogledajte njihove uratke.
Filip Pondeljak, 2. pm

 

 

 

 

 

Dora Halapir, 3. j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Šapec, 2. pm

 

 

 

 

 

 

Laura Kralj, 3. b

 

 
 
 
 

 

Poveznice na stripove učenika: 

Filip Pondeljak

https://bit.ly/36FabmV

Dora Halapir

https://bit.ly/3jewOnd

Jana Šepec

https://bit.ly/2LkosOs

Laura Kralj

https://bit.ly/39GR8KI

Bookmark the permalink.

Odgovori