***Predavanje o sprečavanju nasilja nad ženama***

Zagorje je u rujnu prošle godine proglašeno Sigurnim mjestom za žene i kontinuirano se radi na tome da tako doista i bude.
Mnogi gradovi i općine naše županije prihvatili su tu rezoluciju te u svoje proračune uključili i stavku “Sigurno mjesto za žene” kojom će se financirati daljnje aktivnosti na tom području, a aktivirana su i Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Posebno je važno istaknuti da su sve zagorske jedinice lokalne samouprave Krapinsko zagorske županije od sada uključene u financiranje nove Sigurne kuće, skloništa za žene odnosno obitelji koje traže zaklon od obiteljskog nasilnika.
U nastavku navedenog projekta danas nam je u goste došla Dunja Bonacci Skrenderović, kako bi i učenike senzibilizirala za ovaj gorući problem i educirala ih prepoznati nasilje i znati na njega reagirati.
Svi kojima je potrebna podrška u sličnim situacijama, mogu na fotografiji pronaći kontakte za pomoć i podršku.
Bookmark the permalink.

Odgovori