Natječaj za popunu radnih mjesta

Gimnazija Antuna Gustava Matoša

Zabok, 28. rujna 2011

raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik hrvatskog jezika : neodređeno i nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)

2. Nastavnik latinskog jezika: određeno (do 31. kolovoza 2012.) i nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno).

3. Nastavnik informatike: određeno (do 31. kolovoza 2012.) i nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno).

4. Nastavnik geografije: određeno (do 31. kolovoza 2012.) i nepuno radno vrijeme (11 sati nastave tjedno).

5. Nastavnik matematike: određeno (do 31. kolovoza 2012.) i nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno).

6. Nastavnik engleskog jezika: određeno (do 31. kolovoza 2012.) i nepuno radno vrijeme (14 sati nastave tjedno).

7. Nastavnik njemačkog jezika: određeno (do 31. kolovoza 2012.) i nepuno radno vrijeme (11 sati nastave tjedno).

Nastavnik fizike: određeno (do povratka prof. na rad) i puno radno vrijeme.

Uvjeti: prema Zakonu o radu („NN“ br. 149/09.) i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10 i 90/11). Kandidirati se mogu osobe oba spola. Prijave sa životopisom, domovnicom, potvrdom o nekažnjavanju i potvrdom o stečenoj stručnoj spremi dostaviti na gornju adresu u roku 8 dana od objave natječaja .

Bookmark the permalink.

Odgovori