Dan sveučilišta na ulicama škole!

U petak 1. prosinca Gimnazija je ugostila predstavnike visokoškolskih ustanova. Maturantice i maturanti kao i  ostali učenici škole na štandovima su mogli  vidjeti i osjetiti  gdje i kako u bliskoj budućnosti mogu graditi svoj profesionalni identitet. 

Iako ne sva, pokrivena su mnoga područja, polja i grane znanosti. 

Hvala fakultetima Sveučilišta u Zagrebu: Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Fakultetu prometnih znanosti, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Filozofskom fakultetu, Geotehničkom fakultetu, Katoličko bogoslovnom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. 

Hvala Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Sveučilištu Sjever, Sveučilištu u Puli, Veleučilištu Aspira, Visokom učilištu Algebra. Hvala  – Rochester Institute of Technology

Hvala i bivšim učenicama i učenicama,  sada predstavnicima visokoškolskih ustanova.

 

Bookmark the permalink.

Odgovori