Učenici 2. razreda koji pohađaju fakultativnu nastavu DSD-a  (2.j- Monika Stažnik, Veronika Bednjanec, Magdalena Guntner, Leona Šoštarko, Mark Petrač , Lucija Horvat, Leonora Galina, Nikol Krznar, Ema Mezdić , Paula Zrinski; 2.pm- Marko Šafranko, Gabrijel Kučko, Ivana Žukina i 2.b Ivana Hunski), u petak 13. 0svibnja 2022. sudjelovali su na radionicama Goethe Instituta koje  su se održavale u prostoru Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Umjetnička skupina Zeilenschmiede održala je tematske radionice Musik, Theater, Kreatives Schreiben und Poetry Slam koje su učenici birali prema svojim afinitetima. Radionice su organizirane za osnovnu školu te srednje škole grada Zaboka, a Zabok je  jedna od samo pet destinacija koje ove godine posjećuje ova skupina.

Ovo neprocjenjivo jezično iskustvo s izvornim govornicima svakako je još jedan kreativni poticaj u učenju njemačkog jezika stoga zahvaljujemo Goethe Institutu i domaćinima na kreativnim radionicama, prekrasnom danu, a učenicima sve pohvale na angažmanu.

 

Bookmark the permalink.

Odgovori