Projekt ZDRAVO udruge CEDAR

Promocija BEZALKOHOLNIH NAVIKA

Učenici edukatori 3. i 4. razreda su na satovima razrednika s učenicima svih prvih razreda odradili ciklus od dvije pedagoške radionice o usvajanju Zdravih – bezalkoholnih navika koji jepovezan sa Kurikulumom zdravstvenog odgoja – modulom Živjeti zdravo.

Čestitke edukatoricama i edukatorima, oni su:

Marko Martinić, 3.b
Anamarija Dragčević, 3.pm
Martina Ciglenečki, 3.pm
Mislav Martinić, 3.pm
Filip Đurkan, 3.pm
Valentina Tisanić, 4.a
Tereza Sente, 4.a
Jelena Majcen, 4.a
Nikola Vrabec, 4.b
Tina Ćavar, 4.b
Anamarija Sačer, 4.b
Ana Sviben, 4.j

galerija

Ciklus kreativnih radionica na istu temu je započeo..

Bookmark the permalink.

Odgovori