Nastava u petak 18. siječnja !

Sutra, u petak, 18.siječnja 2013. nastava će se redovito odvijati prema rasporedu za petak (vidi dolje). U slučaju znatnijeg pogoršanja vremena ili otežanog prijevoza, predlaže se roditeljima da procijene situaciju i donesu odluku za svoje dijete o odlasku u školu.

Eventualne daljnje obavijesti bit će objavljivane po potrebi.