Projekt biosigurnost i biozaštita

Prevencije zaraznih bolesti i važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja bio je glavni poticaj za pokretanje projekta Biosigurnost i biozaštita u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

            Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., a nacionalni koordinator za osnovne i srednje škole je mr. sc. Maja Kassa, prof. 

            Pilot-projekt se provodi  u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita od 35 sati godišnje. U projektu sudjeluju učenici  7. i 8. razreda osnovne škole te učenici u  trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama. 

            Putem digitalne platforme učenici sa svojim nastavnicima-mentorima obrađuju sadržaje koji se nalaze u sklopu Kurikuluma  izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita. 

            U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša Zabok  u projektu Biosigurnost i biozaštita sudjeluje 11 učenika 2. i 3. razreda gimnazije, a njihove mentorice su Ana Culej, prof. i Irena Futivić, prof.

Na kraju nastavne godine planirana je  prezentacija rezultata istraživačkih radova i postera te natjecanje.
 

Simbol biohazarda – Filip Pondeljak, 2. pm

Model Bakterije – Lura Kralj 3.b

Model virusa Sars COV-2 – Lea Lang, 3.j.

Model bakterija – Jana Šepec 2. pm

 

 

 

 

 

Učenici 2. i 3. razreda Gimnazije A. Matoša Zabok koji sudjeluju u projektu Biosigurnost i biozaštita imali su zadatak da u programu za izradu stripa prikažu načine prijenosa korona virusa. Dobili su i preporuku da strip bude kreativan, humorističan, razumljiv i prilagođen uzrastu.

 

 

 

Pogledajte njihove uratke.

Filip Pondeljak, 2. pm

Dora Halapir, 3. j

Jana Šapec, 2. pm

Laura Kralj, 3. b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poveznice na stripove učenika:

Filip Pondeljak

https://bit.ly/36FabmV

Dora Halapir

https://bit.ly/3jewOnd

Jana Šepec

https://bit.ly/3jewOnd

Laura Kralj

https://bit.ly/39GR8KI

 

10. Svibnja 2021.

U okviru pilot-projekta Biosigurnost i biozaštita koji se provodi kao izvannastavna aktivnost u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb,  Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s Osnovnom školom Vijenac, Osijek, organiziraju Državnu smotru učeničkih radova (postera).

                Učenici su sa svojim nastavnicima i učiteljima pokazali veliku kreativnost, znanje i sposobnost u izradi mnoštva kreativnih zadataka tijekom provedbe projekta.

Usvojena znanja i vještine stečene tijekom rada u pilot-projektu Biosigurnost i biozaštita učenici će pokazati u izvršenju završnog zadatka..

U okviru pilot-projekta Biosigurnost i biozaštita, na Državnoj smotri učeničkih radova,  pravo sudjelovanja imaju timovi osnovnih i srednjih škola sudionica pilot-projekta.

Svaka škola  može poslati jedan poster na zadanu temu, koja je rezultat timskog rada učenika i mentora. Školski tim čini najviše 5 učenika.U kategoriji srednje teme zadane teme su: Zarazne bolesti u Hrvatskoj, Sars Cov-2 u Hrvatskoj, WHO, Jedno zdravlje,Kako se zaštiti od zaraznih bolesti, Biosigurnost i biozaštita. Osim postera učenici trebaju na Državnu smotru poslati i video uradak kojim predstavljaju svoj rad.

Predstavljanje učeničkih radova odvijati će se online putem web stranice pilot projekta 26.05.2021. U projektu je sudjelovala 121 škola. Mentrori 3 nagrađena tima iz osnovne i 3 iz srednje škole će biti pozvani na dodjelu priznanja na Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”  28.05. 2021. u Zagreb.

Učenici gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok na Državnoj smoti predstaviti će plakat na temu Sars-Cov-2 u Hrvatskoj. Članovi tima su: Sebastijan Klancir (2.a), Filip Pondeljak (2.pm), Jana Šepec (2.pm), Laura Kralj (3.b) i  Dora Halapir ( 3.j). Mentor: Ana Culej, prof.

 

 

 

 

 

Slika 1. i 2. Članovi tima Gimnazije A.G.Matoša Zabok

 

11. listopada 2021.

U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša Zabok    u šk.godini 2021./2022. nastavljamo s provođenjem  projekta Biosigurnost i biozaštita u kojem sudjeluje 15 učenika 2. i 3. razreda gimnazije, a njihova mentorica je  Ana Culej, prof.

Ciljevi projekta su:

  • Upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti
  • Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije
  • Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja
  • Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi
  • Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru
  • Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje)
  • Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad

U 1. fazi provođenja projekta učenici su upoznali pojmove BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA i upoznali su se sa  osnovnim zaštitnim sredstvima. U nedostatku zaštitne opreme učenici su  osmislili alternativne načine zaštite od opasnih uzročnika.

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Simbol biohazarda                                                      Slika 2. Maska od plastične 

– Gabrijela Stipić, 2.pm                                                            boce i vreće

 
Slika 3. Maska od vreće                 Slika 4. Vizir                             Slika 5. Maska od boce

Comments are closed.