eTwinning – Study of air pollution on cities

 

Ovaj eTwinning projekt je dio međunarodnog projekta u kojem sudjeluju Francuska, Turska, Rumunjska i Hrvatska. Iz naše škole sudjeluju učenici 3.b, 3.pm i 4.b razreda, pod mentorstvom Gordane Grah, Bojana Hržice i Irene Futivić.

Ciljevi projekta su: jačati svijest o ekološkim pitanjima, zaštiti okoliša i javnom zdravlju, stvaranje ekološke odgovorne svijesti kod mladih ljudi koji će sutra postati EU građani, razvijati ekološku svijest i educirati učenike, njihove obitelji i nastavnike o posljedicama zagađenja zraka na zdravlje ljudi.

 

 

 

 

 

 

 


Onečišćenje zraka postalo je jedan od najvećih problema modernog svijeta jer izravno utječe i na zdravlje ljudi i na okoliš. Obzirom da se većina prometnih aktivnosti odvija u urbanim sredinama, to su područja gdje je kvaliteta zraka najlošija. Onečišćenje zraka je problem na lokalnoj i globalnoj razini. Onečišćujuće tvari u zraku ispuštene u jednoj zemlji mogu atmosferom dospjeti u druga mjesta, gdje mogu uzrokovati ili doprinijeti lošoj kvaliteti zraka. Lebdeće čestice, dušični dioksid i prizemni ozon danas se smatraju trima onečišćujućim tvarima koje najviše utječu na ljudsko zdravlje. Izloženost tijekom najveće koncentracije i dugotrajna izloženost ovim onečišćujućim tvarima ovise o težini utjecaja, od narušavanja respiratornog sustava do prerane smrti. Procjenjuje se da sitne lebdeće čestice (PM2.5) u zraku skraćuju očekivano trajanje života u Europskoj uniji za više od osam mjeseci.

Postoje brojni izvori onečišćenja zraka antropogenog podrijetla, kao što su izgaranje fosilnih goriva za proizvodnju električne energije, promet, industrija i kućanstva, industrijski procesi i uporaba otapala, na primjer u kemijskoj i mineralnoj industriji, poljoprivreda i obrada otpada. Erupcije vulkana, prašina nanesena vjetrom, raspršena morska sol i emisija hlapivih organskih spojeva iz biljaka primjeri su prirodnih izvora emisija.

 

 

 

 

 

Study of air pollution on cities

Dovršen je izbor logotipa projekta, gdje je svaka škola participirala je sa četiri logotipa. Anketa je bila otvorena tjedan dana, a mogućnost glasanja imale su sve škole partnera i njihovi učenici. Od šesnaest logotipa pobijedio je Logo 4.

Comments are closed.