eTwinning – Study of air pollution on cities

 

Ovaj eTwinning projekt je dio međunarodnog projekta u kojem sudjeluju Francuska, Turska, Rumunjska i Hrvatska. Iz naše škole sudjeluju učenici 3.b, 3.pm i 4.b razreda, pod mentorstvom Gordane Grah, Bojana Hržice i Irene Futivić.

Ciljevi projekta su: jačati svijest o ekološkim pitanjima, zaštiti okoliša i javnom zdravlju, stvaranje ekološke odgovorne svijesti kod mladih ljudi koji će sutra postati EU građani, razvijati ekološku svijest i educirati učenike, njihove obitelji i nastavnike o posljedicama zagađenja zraka na zdravlje ljudi.

 

 

 

 

 

 

 


Onečišćenje zraka postalo je jedan od najvećih problema modernog svijeta jer izravno utječe i na zdravlje ljudi i na okoliš. Obzirom da se većina prometnih aktivnosti odvija u urbanim sredinama, to su područja gdje je kvaliteta zraka najlošija. Onečišćenje zraka je problem na lokalnoj i globalnoj razini. Onečišćujuće tvari u zraku ispuštene u jednoj zemlji mogu atmosferom dospjeti u druga mjesta, gdje mogu uzrokovati ili doprinijeti lošoj kvaliteti zraka. Lebdeće čestice, dušični dioksid i prizemni ozon danas se smatraju trima onečišćujućim tvarima koje najviše utječu na ljudsko zdravlje. Izloženost tijekom najveće koncentracije i dugotrajna izloženost ovim onečišćujućim tvarima ovise o težini utjecaja, od narušavanja respiratornog sustava do prerane smrti. Procjenjuje se da sitne lebdeće čestice (PM2.5) u zraku skraćuju očekivano trajanje života u Europskoj uniji za više od osam mjeseci.

Postoje brojni izvori onečišćenja zraka antropogenog podrijetla, kao što su izgaranje fosilnih goriva za proizvodnju električne energije, promet, industrija i kućanstva, industrijski procesi i uporaba otapala, na primjer u kemijskoj i mineralnoj industriji, poljoprivreda i obrada otpada. Erupcije vulkana, prašina nanesena vjetrom, raspršena morska sol i emisija hlapivih organskih spojeva iz biljaka primjeri su prirodnih izvora emisija.

 

 

Comments are closed.