8.2.2017. Najtečaj za nastavnika/cu matematike

Radno mjesto
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


1


Na određeno; zamjena


Puno radno vrijeme


Smjena – prijepodne


Nema smještaja


U cijelosti


8.2.2017.


17.2.2017.


Rad na jednom mjestu


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno poznavanje osnova informatike

  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno


Opis poslova: nastavnik/ca matematike, neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima prema godišnjem planu, suradnja s roditeljima.

Razina obrazovanja: VSS.

Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, osobne iskaznice, potvrde HZMO o dosadašnjem stažu te uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

Comments are closed.