6.12.2017 Natječaj za nastavnika/cu psihologije

Radno mjesto

 ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 10 sati tjedno


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 6.12.2017.


 14.12.2017.


 Rad na jednom mjestu


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno poznavanje osnova informatike 

  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 Nije važno


 Opis poslova: Održavanje nastave psihologije. Neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima prema godišnjem planu, suradnja s roditeljima.

Radni odnos se zaniva na određeno nepuno radno vrijeme – 5 sati nastave – 10 sati rada tjedno.

Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, presliku osobne iskaznice, te uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac

 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Comments are closed.