28.3.2017. Natječaj za nastavnika/cu geografije

Mjesto rada: ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: 22 sata tjedno
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 28.3.2017.
Natječaj vrijedi do: 5.4.2017.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Opis poslova: neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima prema godišnjem planu, suradnja s roditeljima.

Razina obrazovanja: VSS.

Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, osobne iskaznice, potvrde HZMO o dosadašnjem stažu te uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Kontakt:
pismena zamolba: PRILAZ JANKA TOMIĆA 2, 49 210 ZABOK
e-mailom: gimagm-zabok@gimagm.hr

 

Obavijest o poništenju natječaja

Comments are closed.