27.9.2017. Natječaj za nastavnika/cu informatike

 

 ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 1


 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 27.9.2017.


 5.10.2017.


 Rad na jednom mjestu


Posloprimac
 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Opis posla: nastava informatike, održavanje mrežnih operacijskih sustava i web stranica škole te instaliranje i praćenje računalne opreme.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, presliku osobne iskaznice, te uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) te dokaz (potvrdu) da se vode duže od 30 dana u evidenciji nezaposlenih osoba.

Natjecati se mogu kandidati oba spola.
Nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
Troškove prijevoza za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa snosi poslodavac.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac
 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


Comments are closed.