23.8.2017. Natječaj za nastavnika/cu fizike

NASTAVNIK/NASTAVNICA FIZIKE

 ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 16 sati tjedno


 Nema smještaja


 U cijelosti


 23.8.2017.


 31.8.2017.


 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Nije važno


 Opis posla: neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima prema godišnjem planu, suradnja s roditeljima.
Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, presliku osobne iskaznice, te uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


 

ISHOD NATJEČAJA: po natječaju je izabran Slaven Šuba, dipl. ing. fizike  

Comments are closed.