20.1.2017. Natječaj za nastavnika/cu likovne umjetnosti

 

Radno mjesto

ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


1


Na određeno; zamjena


14 sata tjedno


Smjena – prijepodne


Nema smještaja


U cijelosti


20.1.2017.


29.1.2017.


Rad na jednom mjestu


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno poznavanje osnova informatike

  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno


Razina obrazovanja: VSS.

Opis poslova: neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima prema godišnjem planu, suradnja s roditeljima.

Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, osobne iskaznice, potvrde HZMO o dosadašnjem stažu te uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 


GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

Comments are closed.