15.11.2017. Natječaj za tajnika/cu

 ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 15.11.2017.


 23.11.2017.


 Rad na jednom mjestu


Posloprimac

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike 

  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 Nije važno


 Opis poslova: sklapanje ugovora, praćenje i primjena pravnih propisa, prijave i odjave zaposlenika i ostali poslovi po nalogu ravnatelja.

Obrazovni program: sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički stručni studij javne uprave.

Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, presliku osobne iskaznice, te uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.            


 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Comments are closed.