Natječaji 2014.

0

NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE 14.11.2014.
Radno mjesto

Mjesto rada: ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
________________________________________
Broj traženih radnika: 1
________________________________________
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
________________________________________
Radno vrijeme: 3 sata tjedno
________________________________________
Smještaj: Nema smještaja
________________________________________
Naknada za prijevoz: U cijelosti
________________________________________
Natječaj vrijedi od: 13.11.2014
________________________________________
Natječaj vrijedi do: 20.11.2014
________________________________________
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu
________________________________________

Posloprimac

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
________________________________________
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike

• excel
• word
• internet
• powerpoint
________________________________________
Vozački ispit: Kategorija B
________________________________________
Radno iskustvo: Nije važno
________________________________________
Ostale informacije:
Opis poslova: Neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima prema godišnjem planu, suradnja s roditeljima
Obrazovni program: prof. matematike
Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike diplome, domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

________________________________________

Poslodavac

Poslodavac: GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
________________________________________
Kontakt:
• pismena zamolba: Prilaz J.Tomića 2, Zabok
• e-mailom: gimagm-zabok@gimagm.hr
________________________________________

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2014, www.hzz.hr

Odgovori